Objednávky +420 727 907 804


Home » Objednat si návštěvu » Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru nebo objednáním na zdravotní prohlídku poskytuji společnosti Essena dent s.r.o., Masarykovo náměsti 135/12, 274 01 Slaný 1 , IČ: 289 56 206, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti.

Společnost prohlašuje, že údaje bude zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým jí byl poskytnut souhlas.